Agora Center

Tutkimus

Mukava-hankkeeseen sisältyi seurantatutkimus siitä, mikä merkitys kokeilulla on koulun sosiaalisen pääoman ja lasten kehityksen kannalta. Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopistossa sijaitsevassa Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät -huippututkimusyksikössä professori Lea Pulkkisen johdolla. Tutkimuksessa oli kokeilukoulujen lisäksi mukana vastaava määrä verrokkikouluja, joista kerättiin tietoa kasvavan lapsen kehityksestä ja koulun toiminnasta ilman Mukava-hankkeeseen liittyviä kokeiluja.

Mukava-hankkeessa tehtyjä tutkimusraportteja on julkaistu hankkeen Peda.net-sivuilla osoitteessa: http://mukava.peda.net ja hankkeeseen liittyvissä kirjoissa:

Launonen, L. & Pulkkinen, L. (toim.) (2004). Koulu kasvuyhteisönä - Kohti uutta toimintakulttuuria. Jyväskylä: PS-kustannus.

Pulkkinen, L & Launonen, L. (2005). Eheytetty koulupäivä - Lapsilähtöinen näkökulma koulupäivän uudistamiseen. Helsinki: Edita.

Kivahko-viestintäsovelluksen merkityksestä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä tehdään väitöskirja, jonka arvioitu valmistumisaika on vuoden 2006 lopulla (KM Juha-Matti Latvala).