Agora Center

Kivahko -sähköinen viestintäsovellus

Uutisia

24.11.2006 KM Juha-Matti Latvalan väitöskirja ”Digitaalisen kommunikaatiosovelluksen kehittäminen kodin ja koulun yhteydenpidon edistämiseksi” tarkastustilaisuus klo 12 Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa S212. Vastaväittäjänä professori Pertti Saariluoma Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta ja kustoksena professori Lea Pulkkinen. Lehdistötiedote tästä linkistä.

6.6.2006 Posteri Kivahkosta ja tutkimustuloksista IX International Institute on Developmental Science -seminaarissa Penn Staten yliopistossa, USA.

13.10.2005 Kivahkoon liittyvän tutkimuksen esittelyposteri Yliopistopäivien yhteydessä pidetyssä Human development and Its Risk Factors-konferenssissa.

4.10.2005 Saksalaiset vieraat Ganztagschule-hankkeesta tutustuivat Kivahko-viestintäsovellukseen.

21.9.2005 Kivahko-sovellusta esiteltiin hollantilaisille opettajankouluttajille, opettajille ja opetushallinnon henkilöille.

2.8.2005 Tutkimukseen osallistuneiden kesken arvottiin viisi kappaletta Koulu kasvuyhteisönä -kirjaa. Palkinnot postitettiin voittajille.

4.6.2005 Kivahkon kokeilutoiminta lukuvuonna 2004-2005 päättyi.

15.9.2004 Kivahkoa ja kokeilukouluilla suoritettua tutkimusta esiteltiin Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kuulemistilaisuudessa Eduskunnassa.

Ajankohtaista-ilmoitusten arkisto

Kivahko (kiva vihko) on kodin ja koulun väliseen viestintään tarkoitettu Internet- ja matkapuhelinteknologiaa hyödyntävä sovellus. Kivahkoa voi käyttää tavallisella Internet-selaimella, WAP-yhteydellä varustetulla matkapuhelimella tai tekstiviesteillä. Sovellus on yhteensopiva useiden Internet-selainten sekä monien erityisryhmille suunniteltujen Internetkäyttöliittymien kanssa (mm. ääniselaimet). Sovelluksen käyttäminen ei edellytä uusimpia tietokoneita tai ohjelmistoja, eikä sen käyttämiseen tarvita välttämättä laajakaistaista Internetyhteyttä. Internet-käyttöliittymän lisäksi Kivahkosta lähetetyt viestit välittyvät vastaanottajan valinnan mukaan joko tekstiviestinä, sähköpostina tai paperitulosteena.

Kivahkon kautta kodit voivat olla yhteydessä kouluun ja päinvastoin. Kivahko mahdollistaa myös vanhempien keskinäisen verkottumisen. Tavoitteena on tehostaa kodin ja koulun yhteistyötä sekä vahvistaa oppilaan ja koulun sosiaalista pääomaa.

Kivahkolla pyritään palvelemaan kaikkia opettajia, vanhempia ja oppilaita, riippumatta heidän teknisistä taidoistaan tai käyttämistään laitteistoista. Sovelluksen suunnittelu ja kehittäminen on suoritettu läheisessä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Toiminnallisten uudistusten lähtökohtana on sovelluksen käyttökokeilun rinnalla suoritetut tutkimukset.

Kivahko-osaprojektin osuus MUKAVA-hankkeessa on esitelty lyhyesti hankkeen projektien kuvauksessa, johon pääsee seuraavasta linkistä: Kivahko-osaprojekti

Kivahkon logo Kivahkoon (edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa)

MUKAVA-hankkeen logo

Ajankohtaista