Agora Center

Esittely

Onnistuminen kasvatuksessa edistää lasten kehittymistä mukaviksi ja muita huomioon ottaviksi yhteisön jäseniksi. MUKAVA-projekti muistuttaa kasvatusvastuusta kaikkia niitä tahoja, jotka osallistuvat kouluikäisten lasten opetus- ja kasvatustyöhön.

Nykyaikaisessa verkostoituvassa toimintaympäristössä sosiaalisten taitojen merkitys on korostunut. Tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa ei tarvita vain osaavaa työvoimaa, vaan myös mukavia ihmisiä, jotka kykenevät ottamaan toisiaan huomioon ja näin kehittämään menestyksen edellytyksenä olevaa luottamusverkostoa. Kovakin asiaosaaminen menettää yhteistyötaitojen puuttuessa merkityksensä.

Sosiaalisuuden perustaidot opitaan kotona. Myös koulut ovat keskeisessä roolissa näiden taitojen kehittäjinä ja ylläpitäjinä. MUKAVA-projekti käynnistettiin tukemaan koteja ja kouluja tässä tehtävässä. Eettisesti ja moraalisesti kestävät, inhimilliset arvot ovat yhä useammin menestymisen ehto myös yritystoiminnassa.

MUKAVA-projekti (2002-2005) sisälsi seitsemän osaprojektia, joiden tarkemmat kuvaukset löytyvät Projektit-linkin alta.

Eheytetty koulupäivä -projektin rahoittajana oli Sitra. Lisäksi Mukava-hanketta rahoittivat seuraavat yritykset: Nokia Oy, TeliaSonera Oy, SOK Oy, Tiivi Oy, Sanoma-WSOY, UPM-Kymmene ja YLE.

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja

Eheytetty koulupäivä -kirja Koulu kasvuyhteisönä -kirja Mukavaa yhdessä -kirja

Launonen, L. & Pulkkinen, L. (2005).
Eheytetty koulupäivä - Lapsilähtöinen näkökulma koulupäivän uudistamiseen.
ISBN: 9513744477
Kustantaja: Edita
Linkki Editan nettimyymälään

Launonen, L. & Pulkkinen, L. (toim.) (2004).
Koulu kasvuyhteisönä - Kohti uutta toimintakultuuria.
ISBN: 9524510936
Kustantaja: PS-kustannus

Pulkkinen, L. (2002).
Mukavaa yhdessä - Sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen kehitys.
ISBN: 9524510596
Kustantaja: PS-kustannus


Sitra Sonera SOK YLE Tiivi Nokia UPM-Kymmene SanomaWSOY